Jaká pravidla a zákony musíte jako pronajímatel dodržovat při zvyšování nájmu?

12.2.2019

Se zdražováním se jako zákazníci setkáváme běžně: v obchodech, ve službách, při procházení našich měsíčních účtů. Jak je to ale se zvyšováním ceny nájemného? Můžete tuto částku svému nájemníkovi (ať už českému nebo zahraničnímu) jen tak zvýšit? A pokud ne, tak za jakých podmínek to možné je? Jaká máte práva a povinnosti vůči svým nájemníkům?

My ve Foreigners se specializujeme na expaty, tedy cizince, kteří do České republiky zamířili s úmyslem zůstat tu déle než jen několik týdnů nebo měsíců. Díky naší desetileté zkušenosti na realitním trhu, známe úskalí, s nimiž se mohou potkat jak naši klienti (vaši nájemníci), tak vy jako majitelé bytů (naši partneři). Styčným bodem, kterému by měly správně rozumět obě strany, jsou mimo jiné podmínky při zvyšování ceny za pronájem nemovitostí.

Kdy můžete zvýšit nájem

Zvýšení nájemného byste měli dohodnout dopředu se svým nájemcem v nájemní smlouvě. Nejčastěji se stanovuje tzv. inflační doložkou. Případně lze zvýšení později sjednat dohodou a formou dodatku ke smlouvě. Při sepisování nájemní smlouvy můžete zvyšování nájmu zcela vyloučit ve formě dohody s nájemcem.V tomto případě má dohoda přednost před zákonem.

O kolik?

• Pokud neproběhne dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem – postupuje se podle občanského zákoníku. Podle zákona může pronajímatel zvýšit nájem nejdříve po roce, a to maximálně o 20 % za poslední 3 roky. Nájemné také nesmí přesáhnout tak zvané obvyklé nájemné, které se zjišťuje většinou znaleckým posudkem.

• Pokud pronajímatel zašle návrh na zvýšení a nájemce ho neodsouhlasí – do dvou potom jdoucích měsíců může pronajímatel požádat o zvýšení soudní cestou. Žalobu musí poté předložit do tří měsíců. Pronajímatel přitom může v soudním řízení navrhnout navýšení nájmu o více než stanovených 20 %.

• Pokud pronajímatel provedl stavební úpravy – nájemné může pronajímatel zvýšit o vynaložené náklady. Tyto úpravy by totiž měly zlepšit užitnou hodnotu bytu. To platí, i pokud pronajímatele zavede inovace či nové technologie, které do budoucna vedou k úspoře energií nebo vody. Nájemné se tímto způsobem může zvýšit až o 10 % účelně vynaložených nákladů. S tímto zvýšením ale musí souhlasit alespoň dvě třetiny bytů v domě. Pokud se tak nestane, může jít návrh znovu k soudu, kde by nájemce mohl dostat maximálně 3,5 % z účelně vynaložených nákladů. Tato zvýšení nájemného jsou jednorázová.


Pravidla pro pronajímatele

1. Dodržovat nájemní smlouvu.

2. Udržování věci nájemce, pokud se k němu pronajímatel zavázal.

3. Pronajímatel udržuje byt či dům ve stavu způsobilém k užívání.

4. Nájemce má právo na slevu na nájmu, pokud oznámil pronajímateli vadu věci, kterou má odstranit, ale pronajímatel opravu zbytečně odkládá, a tak musí nájemce věci užívat s obtížemi nebo vůbec.

5. Během nájmu pronajímatel nemá právo pronajatou věc měnit.

6. Pokud se vyskytne potřeba opravu pronajaté věci, kterou nelze odložit na dobu po skončení nájmu, musí ji pronajímatel uskutečnit a nájemce strpět.

Pro další ustanovení a pravidla klikněte zde.

Pokud máte zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat. Jestliže máte byt k pronájmu, můžete ho zdarma umístit k nám do nabídky po zaslání emailu na info@foreigners.cz.

Přečtěte si více na našem blogu:

Poskytujete v Česku ubytování expatům? Mějte na paměti své zákonné povinnosti

Podnikání přes Airbnb podléhá daním jako jiné ubytovací služby. Provozovatelé musí doplácet

Autor článku:

Hana Lahodová