Jak lépe porozumět svým zahraničním nájemníkům?

5.3.2019

Mít dnes úspěšný byznys je čím dál tím těžší. Spousta konkurence, vysoké nároky, velká očekávání. Vy jako pronajímatelé bytů v České republice byste měli znát nejen zákony, ale i způsoby jednání vůči zahraniční klientele. Pokud chcete uspět a pronajmout svůj byt v co nejkratší době a bez problémů či nedorozumění právě třeba nájemníkovi z ciziny, čtěte dál!

Ve velkých městech, jako je Praha a Brno, jsou procenta cizinců v České republice nejvyšší. Ve skutečnosti máme aktuálně největší počet takzvaných expatů od doby, kdy Český statistický úřad (ČSÚ) začal sledovat vývoj počtu cizinců v ČR podle typu pobytu (1993). Nás zajímají ti, kteří mají v tuzemsku trvalé pobyty, protože to jsou ti, kteří hledají dlouhodobé ubytování.

Aktuálně žije v České republice 524 tisíc cizinců a 281 tisíc z toho jsou expati s trvalým pobytem.


Cizinci jsou dnes už opravdu téměř všude a my bychom to měli brát jako velké plus. Pozitiva, která někteří z nás nevidí nebo berou jako samozřejmost, jmenujeme:

• Expati jsou rádi, že v Česku našli práci a váží si jí.

• Nevadí jim připlatit si za kvalitu, a to ať se jedná o jídlo, oblečení nebo bydlení.

• “Nutí” nás učit se cizím jazykům, nejen angličtině.

• Přinášejí nové tradice a ukazují trochu jiný pohled na svět.

• Když jdou po ulici, tak se většina z nich usmívá, což Češi moc nedělají 😀

• Ničí stereotypy, kterým se tak lehce uvěří.

• Krmí naši vášeň cestovat a poznávat další země a kultury.

• Cizinci nám pomáhají více komunikovat, být shovívaví a chápaví.

• Proč? Mluví v cizím jazyce a na spoustu věcí se musí zeptat, protože v Česku stále nemáme tolik značek, informačních tabulí, letáků nebo třeba internetových stránek v angličtině.

Když jednáte s cizinci, může vše proběhnout v pořádku, i když třeba nemáte špičkovou angličtinu.To platí hlavně při jednání s klienty ze střední Evropy, kteří nám jsou velmi podobní, jak zvyky, tak prostředím, ve kterém vyrůstali. Problémy nastávají, když narazíme na jiné kultury a náboženství. To jsou například klienti z Indie, Číny, Japonska, Korey a podobně. Tito lidé žijí odlišným stylem života, což může vyvolat nepříjemnou situaci.

Pro porozumění jiných národností můžeme použít Lewisův model:

Tento model se rozděluje na tři části, které se prolínají. Modrá barva vyznačuje Lineárně-aktivní skupinu – ta je nejvíce podobná naší zemi, jak ve zvycích, tak chováním – jsme chladní na povrch, rádi máme vše naplánované, jsme aktivní jak v komunikaci, tak ve sportu a rádi soutěžíme. Červená neboli Multi-aktivní označuje země s větším temperamentem. Tyto země jsou více emočně založené, spíše budou dělat ukvapená rozhodnutí, když jsou naštvaní nebo šťastní a velmi jednoduše se urazí. Poslední barva zastupuje skupinu Reaktivní, a to je barva žlutá, která nám hlavně zahrnuje Asii, kde se lidé chovají odměřeně, zdvořile, radši poslouchají, než aby sami mluvili a rádi si drží odstup.

Více o tomto modelu najdete zde.

Tabulka s vlastnostmi Lineárně-aktivních, Multi-aktivních a Reaktivních kulturních typů
vám pomůže zařadit jedince, s nímž se setkáváte. Třeba vašeho nájemníka.

Zdroj obrázku


Musíme ovšem brát ohled na to, že tento model vám pomáhá najít stereotypy. Ty se můžou hodit, ale musíte mít na mysli, že to je jen berlička, a že to není 100% definice každého z nás. Je to také dané velkou popularitou cestování, kdy se velmi často stává, že dvě národnosti vytvoří jednu rodinu. Poté záleží, jestli “dítě” zdědí podobné chování a reakce, jako mají rodiče, a své místo samozřejmě zaujímá výchova.

Kdybyste měli jakékoli nedorozumění s vašimi zahraničními nájemníky, neváhejte nás kontaktovat na našem e-mailu nebo webových stránkách.

Setkali jste se s podobným problémem? Jaké máte zkušenosti s cizinci? Podělte se s námi v diskuzi pod tímto článkem o vaše příhody, budeme moc rádi!

Autor článku:

Hana Lahodová