Pronajmeme vaši nemovitost: balíček SPRÁVA

20.8.2019

Kolik úkolů musíte držet v hlavě jako majitel nemovitosti, kterou chcete pronajímat, například zahraničním nájemníkům? V ideálním světě je to číslo nula. Zájemce o pronájem se vám ozve bez toho, aniž by četl nějaký inzerát, nechtěl prohlídku, vše včas zaplatil, o nemovitost by se staral jako o vlastní a nakonec by si i za sebe našel náhradu, pokud by se chtěl odstěhovat. Zní to skvěle? Ano. Jenže my nejsme v ideálním světě a množství úkolů, které majitel nemovitostí musí zařídit a myslet na ně roste exponenciálně k množství bytů, které pronajímá. Jak z toho ven a udělat to tak, abyste žili v ideálním světě?

Pronájem nemovitosti
je sám o sobě často náročný časově náročné a někdy i finančně. Ovšem tím to jen začíná. Už při předání nemovitosti k pronájmu se objevují první drobnosti, které je třeba opravit, nájemník nakonec nějaký kus vybavení na bytě nechce a podobně. Majitel bytu pak začíná shánět opraváře, domlouvá vhodný čas, který vyhovuje jak nájemníkovi, tak opraváři… Mnohdy má majitel vlastní práci, ze které si nemůže jen tak během dne odběhnout, stejně tak nájemník. No a teď nastává patová situace, když po práci (v podvečer) zase nechce opravář. Co s tím?

Pokud už jste slyšeli o našem balíčku pro majitele nemovitostí nazvaném SPRÁVA, pak jste měli hádání jednodušší. Našim majitelům nabízíme tuto variantu, jelikož víme, že mají dost svých starostí a vlastnictví nemovitosti by podle nás mělo přinášet pozitivní výsledky a vlastníkovi spíš zajišťovat určitý druh svobody (finanční i časové).

Balíček Správa majiteli odebírá úkoly spojené s komunikací s klientem po celou dobu:

• před nájmem – s prohlídkami, domlouvání času vhodného pro stávajícího i nového nájemníka, příprava smlouvy i předávacího protokolu, potvrzení o ubytování, nastavování ceny nemovitosti dle trhu, inzerce

• během nájmu – předáváme byt s důkladnou dokumentací pro pozdější nesrovnalosti, pravidelné kontroly, domlouvání oprav, kontrola příchozích plateb každý měsíc, řešení stížností, změny smluv

• na konci nájmu – kontrola bytu na konci nájmu, zhodnocení vad, zaslání majiteli informací o vrácení kauce a případném krácení z důvodu možných oprav


Nejste vlastníkem celého nájemního domu? Nevadí. My ve Foreigners se dokážeme starat nejen o domy se 159 jednotkami a dosahovat dlouhodobé obsazenosti nad 95%, ale také o jednotlivé byty. Naši majitelé nám platí jen z jednotek, ze kterých mají nájem. V případě, že je byt prázdný, majitel nic neplatí.

To celé znamená konec víkendovým a nočním telefonátům od nájemníků, kteří si zabouchli klíče v bytě 🙂

Autor článku:

Karyna Babkova