Jak ošetřit zálohy na energie v nájemní smlouvě?

10.9.2020

Každý rok v květnu je pro majitele investičních bytů v  České republice důležité období. Proč? Nejenom, že končí topná sezóna, ale hlavně dostávají vyúčtování od svých distributorů energií a od správ budov, v nichž mají své investiční “drobečky”.

Tento článek vám pomůže se na toto období lépe připravit, a to i podobou nájemní smlouvy.

Představte si, že je jaro v plném proudu a vy musíte sedět doma nad stohy dokladů od poskytovatelů energií a služeb a nad nájemní smlouvou. Už v první moment je vám jasné, že hodina času stačit nebude. Jak se cítíte?

Pokud jste se až teď začali zabývat tím, co že to vlastně máte napsané v nájemní smlouvě, už je poměrně pozdě. První chvíle, kdy je třeba se zálohami energií zabývat, je před podpisem smlouvy. Právě ve smlouvě si obezřetný majitel nemovitosti napíše přesné vymezení toho, co ve službách bude zahrnuto. Pokud tak neučiníte, je potřeba se řídit zákonem a ten ohledně toho, co máte zajistit a za co bude nájemník platit, hovoří § 2247 Nového občanského zákoníku jasně. Jsou to: “dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

Jak je tedy z tohoto úryvku zákona patrné, pokud nemáte platbu záloh pořešenou paušálem, pak je třeba ve vyúčtování počítat minimálně s vyúčtováním od správce bytového domu.

Příkladem takového vyúčtování od správce budovy může být:  


Na vyúčtování jsou vidět právě ty povinné složky, které musíte nájemníkovi zajistit a za něž vám zálohy platil, tedy:

• vodné/stočné

• ohřev TUV

• teplo

• společná elektřina

• úklid domu

• výtah

V tomto vyúčtování chybí – odvoz komunálního odpadu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů.  Na tyto zbylé položky bych se tedy určitě u správce budovy informovala.

Všeobecně je vždy při přípravě smlouvy vhodné mít od správce budovy předpis záloh a ten zapsat do nájemní smlouvy i s přesnými částkami. Pokud v nájemní smlouvě specifikujete, jak budou další položky řešeny, je to plusový bod pro vás.

Přemýšlíte o přepisu energií?

U zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání bych poradila se domluvit s nájemníkem, zda vůbec má o televizní připojení zájem. Dnes už je běžné, že poskytovatelé internetového připojení poskytují i televizní balíčky. Doporučila bych tedy nechat na nájemníkovi výběr poskytovatele a zapsání smlouvy na jeho jméno.

Nájemník si tak může kdykoliv změnit cenu za rychlost připojení, dle potřeb, a i televizní balíček. Navíc v případě výpadku komunikuje přímo s poskytovatelem, čímž předejdete nespokojenosti vůči vaší osobě, když o víkendu hned nepřijdete řešit problém s internetem. 🙂

Podstatnými položkami energií jsou elektřina a plyn (v případě, že na bytě je). Pokud pronajímáte svůj byt nájemníkovi a očekáváte, že v něm zůstane alespoň rok, je podstatnou otázkou, zda tyto energie přepsat na nájemníka.

Samotný přepis není nijak zábavný proces, ale pokud ho nemáte absolvovat jenom jednou za několik měsíců, dá se to zvládnout.

A ještě jeden bod, který je třeba mít na paměti při přípravě smlouvy. Fond oprav ani Provozní fond do záloh za služby nepatří a nelze ho po nájemníkovi účtovat, pokud nebyl přesně specifikován ve smlouvě jako součást záloh. Tyto fondy totiž nevyužívá přímo nájemník. Peníze se v nich ukládají na větší opravy, které jsou na nemovitostech časem třeba provádět – výměna střechy nebo nová fasáda.

Pokud jste se dočetli až sem a zjistili jste, že tyto úkony opravdu provádět nechcete, řešení je jednoduché. Kontaktujte nás a chtějte správu nemovitosti.

Autor článku:

Markéta Pokorná