Jak nájemníky ze zahraničí nahlašovat na cizinecké policii

24.10.2019

Když poskytujete v České republice ubytování cizincům, měli byste si být vědomi, že každý takový majitel nemovitosti musí své zahraniční nájemníky nahlásit na cizinecké policii. Shrnuli jsme pro vás základní informace, jak v takové situaci, která u vás může nastávat na pravidelné bázi, správně postupovat.

Pro každého
majitele pronajímaného bytu platí povinnost oznámit nově ubytovaného zahraničního nájemníka na cizinecké policii během tří dnů od jejich skutečného nastěhování (ne tedy od podpisu nájemní smlouvy).

Další, neméně důležitou povinností, je vést domovní knihu.


Co je potřeba zařídit při ubytování příslušníka cizí národnosti? Především je nutné nájemníka nahlásit do evidence cizinecké policie. To lze udělat dvěma způsoby – buď využít online portál Ubyport nebo doručit osobně papírové přihlašovací tiskopisy. Pokud jste fyzická osoba nebo ubytovací služby nemáte jako oblast podnikání, nemusíte Ubyport používat. Nicméně, naši kolegové doporučují portál využívat, jinak byste museli cizince hlásit pomocí přihlašovacího tiskopisu.

Postup při registraci cizince přes portál Ubyport:

• nechte nájemníka vyplnit a podepsat 1 přihlašovací tiskopis podle daných instrukcí

• přihlaste se do Ubyportu

• vyplňte data z tiskopisu do elektronického formuláře

• odešlete elektronicky vyplněný formulář na Ředitelství služby cizinecké policie. Pozor, registrace do Ubyportu neprobíhá online! Je nutno ji poslat před datovou schránku, elektronicky s elektronickým podpisem nebo poštou do Prahy na adresu Olšanská 2, Praha 3 – Žižkov 130 51

• založte přihlašovací tiskopis do domovní knihy

Postup při registraci cizince pomocí přihlašovacích tiskopisů:

• stáhněte si tiskopis ZDE

• nechte nájemníka vyplnit a podepsat 2 tiskopisy

• jeden tiskopis doručte osobně na místní cizineckou policii, druhý založte do domovní knihy


Co je to domovní kniha?

Domovní kniha je dokument, v němž ubytovatel zaznamenává informace z přihlašovacích tiskopisů a dobu trvání ubytování svých nájemníků. V praxi to znamená, že vytištěné přihlašovací tiskopisy jsou stránkami v domovní knize.

Domovní kniha musí obsahovat údaje zahraničního nájemníka, které jsou uvedené v přihlašovacím tiskopisu.
Zápisy i tiskopisy musí být chronologicky seřazeny. Pokud používáte Ubyport, stačí vám jeden list, který zároveň může posloužit jako stránka domovní knihy. V tiskopisu vlevo v rohu naleznete kolonku „pobyt od“, čímž se rozumí den nastěhování, nikoli datum počátku smlouvy. Také je potřeba vyplnit další kolonku “pobyt do”. V případě, že je smlouva pro občana EU a na dobu neurčitou, píše se zde datum platnosti jeho dokladu totožnosti (pas, občanský průkaz).

Velmi důležité je, aby byl tiskopis vlastnoručně podepsaný nájemníkem!


Mějte na paměti, že pokud ubytujete cizince přes Ubyport, potřebujete k tomu pouze jeden přihlašovací tiskopis, zatímco bez používání Ubyportu musíte nechat nájemníka vyplnit 2 přihlašovací tiskopisy. Domovní knihu je nutno uchovávat 6 let od posledního zápisu.

Podrobnější informace přímo od policie jsou dostupné na tomto odkazu.

Více o zákonných povinnostech při ubytování cizinců naleznete v našem už dříve sepsaném článku.

V případě dotazu se neváhejte obrátit na naše konzultanty, kteří vám vždycky rádi pomohou!

Autor článku:

Karyna Babkova