Jak je to s popelnicemi? Poplatky za komunální odpad se liší město od města

9.3.2021

Řešení poplatků za komunální odpad je téma, které většině z nás moc nevoní. Doslova. A není divu – s touto povinnou agendou je spojeno hodně papírování a mnohdy se stává, že potřebné informace na internetu jen tak nenajdete. Místo toho se budete snažit opakovaně spojit s někým na úřadě. Pokud svoji nemovitost pronajímáte, otázek bude ještě víc. A co teprve v případě, že ji pronajímáte někomu, kdo vůbec nepochází z Česka!

Podle Brněnského deníku v Jihomoravském kraji existuje značné množství neplatičů poplatků za komunální odpad. Například Hodonín aktuálně eviduje dluh na těchto poplatcích přes 6,5 milionu korun. Čím to je? Odpovědí je vícero. Nájemníci si často myslím, že za ně odpady platí majitel. Někdy je na vině špatná nebo neexistující komunikace. Cizinci žijící na území Česka potom většinou ani nevědí, že nějaký takový poplatek existuje a že by se měli někde nahlásit. Jak to tedy je? Pravidla se mohou lišit v různých městech ČR:

BRNO

Pro Brno platí tzv. místní poplatek. Při pořízení nemovitosti jste povinni se jako majitelé automaticky nahlásit k poplatku za odpad pomocí přihlašovacích formulářů (tj. splnit ohlašovací povinnost). Učinit tak musíte u všech svých nemovitostí. Jakmile svoji nemovitost pronajmete, věci se mohou změnit. Při pronajímání nemovitosti občanům České republiky bude záležet na statusu trvalého bydliště nájemce:

• V případě, že svoji nemovitost pronajímáte bez možnosti trvalého bydliště, nic se pro vás nemění a poplatek hradíte dál vy.

• Pokud si však nájemce na dané adrese po domluvě trvalé bydliště zřídí, povinnost hradit tento poplatek se přenáší na něj. Pozor, vy jako majitelé se v takovém případě musíte ohlásit zánik povinnosti u příslušného správce poplatku. Pokud tak neučiníte, povinnost poplatku bude i nadále evidována pod vaším jménem. Jakmile se odhlásíte, nájemce se může přihlásit a tím povinnost „převzít na sebe“.

V případě cizinců (a to jak ze zemí EU, tak z ostatních zemí) se věci mají trochu jinak. Pokud svoji nemovitost pronajímáte cizinci (i bez trvalého bydliště) na dobu přesahující tři měsíce, poplatky hradí vždy on. Stejně jako v předchozím případě se však musíte odhlásit. Pokud se sami neodhlásíte, místní úřad nemá jak přijít na to, že se do vašeho bytu nějaký cizinec nastěhoval. Povinnost by tak zůstala vám. Po odhlášení je vždy dobré nájemce upozornit, aby splnil ohlašovací povinnost – cizinci většinou nemají o této povinnosti potuchy – abyste předešli případným problémům.

POZOR, mezi cizince počítáme i občany Slovenské republiky, na které se v souvislosti s poplatky často zapomíná!

Hodí se vědět:

• Poplatek se hradí za každého člena domácnosti (kromě těch, kteří jsou osvobozeni).

• Pokud se nájemci ve vaší nemovitosti vystřídají po tom, co jeden z nich již poplatek uhradil, měli by se mezi sebou vyrovnat.

• Poplatek musí být uhrazen včas, pozdním plátcům hrozí pokuta.

• V případě neuhrazení poplatku za komunální odpad hrozí pokuta ve výši trojnásobku poplatku. V extrémních případech může dojít i k exekuci.

Ohlašovací povinností se rozumí povinnost poplatníků ohlásit (ve stejné lhůtě jako splatnost poplatků) vznik nebo zánik povinnosti či nárok na osvobození od poplatku. Ohlašovací povinností se rovněž rozumí povinnost poplatníků ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku jakoukoliv změnu poplatkové povinnosti (vč. nároku na osvobození od poplatku). Výjimky z ohlašovací povinnosti ošetřuje Obecně závazná vyhláška č. 16/2019.

HRADEC KRÁLOVÉ

V Hradci Králové se věci mají podobně jako v Brně. Poplatníkem jste vy, a to za nemovitosti, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. Pokud svoji nemovitost pronajímáte cizinci s přechodným pobytem na území města (včetně azylantů), poplatek přechází na ně.

Vznik či zánik poplatkové povinnosti je třeba ohlásit do 16 dnů od jejího vzniku.

OLOMOUC

I v Olomouci platí místní poplatek, tj. poplatníkem jste buď vy, nebo se jím stává osoba, která má ve vaší nemovitosti trvalý pobyt, popřípadě cizinec, který na území Česka pobývá déle než tři měsíce.

Ohlašovací povinnost rovněž platí podobně jako v Brně.  

PRAHA

Co se týče hlavního města ČR, pravidla jsou jednodušší. Plátcem poplatku je VŽDY vlastník nemovité věci, kde vzniká komunální odpad – tedy vy. Platí pro vás tak ohlašovací a registrační povinnost správci poplatku. Poplatek si posléze můžete rozpočítat mezi jednotlivé fyzické osoby, kterým svoji nemovitost pronajímáte.

Poplatek se odvíjí od počtu, velikosti a obsluhy sběrných nádob a je třeba jej – pochopitelně -zaplatit včas.

PLZEŇ

Pro Plzeň potom platí podobná pravidla jako pro Prahu, tj. poplatky hradíte vy jako vlastník nemovitosti, ve které vzniká komunální odpad. Poplatník je povinen se zaregistrovat do městského systému nakládání s komunálním odpadem. Registrace proběhne na základě vyplnění a odevzdání přihlášky k registraci.

***

Jak lze z tohoto výčtu vidět, každá obec v České republice si volí vlastní způsob výběru poplatků za odpad, a to vzhledem k Zákonu č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Je tedy třeba bedlivě sledovat stránky obce, ve které se vaše nemovitost nachází a případně se na místním úřadě doptat na to, jak je to v případě, že svoji nemovitost pronajímáte cizincům. Kvůli různorodému a často chaotickému systému napříč republikou neplatičů za komunální odpad nejspíše bohužel ubývat nebude. Jedna věc je však jistá: vy mezi nimi nebudete.

Pronajímáte či prodáváte nemovitost? Svěřte ji do našich rukou. Poskytujeme kompletní služby pro majitele nemovitostí tak, abyste nad pronájmem, prodejem či správou své nemovitosti trávili co nejméně času a mohli se plně věnovat svým hlavním aktivitám. Vždy jednáme tak, aby z jakékoli situace odcházely všechny strany jako vítězové. Více se dozvíte ve výčtu našich služeb.

Můžete se také přihlásit k našemu newsletteru pro majitele nemovitostí, který vás bude pravidelně zásobovat střípky z našeho know-how, tipy a triky o pronájmu, prodeji, koupi či správě nemovitostí a pravidelnou dávkou novinek ze světa realit.

Zdroje článku: brnensky.denik.cz, brno.cz, portal.mmhk.cz, olomouc.eu, praha.eu, cistaplzen.cz

Zdroj obrázku: pixabay.com

Autor článku:

Tereza Walsbergerová