Do bytů a domů v Česku se ročně stěhují tisíce cizinců

30.7.2017

Téměř půl milionu. Tolik lidí, jejichž občanský průkaz oznamuje odlišnou státní příslušnost, žilo k poslednímu dni loňského roku v České republice. Z toho všichni pobývali v tuzemsku trvale nebo alespoň dlouhodobě.

Údaje Českého statistického úřadu dokazují, že počet cizinců žijících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku každoročně stoupá – řádově o několik tisíc. Nejvíce jich pochopitelně našlo domov v Praze (před dvěma lety to bylo 166 tisíc) a v Brně (data z roku 2016 hlásí přes 27 tisíc cizinců v Brně-městě).

Za poslední dekádu překročilo naše hranice více než sto tisíc expatů: zatímco v roce 2007 úřad zaznamenal 392 tisíc cizinců na území České republiky, na úplném sklonku roku 2016 jich u nás legálně pobývalo 493 tisíc. Vzhledem ke stoupající tendenci minulých let a ruchu v našich kancelářích, dá se předpokládat, že toto číslo bude na konci roku 2017 zase o několik tisícovek vyšší.

Stále více cizinců míří do Česka za prací – ať už rozjíždějí vlastní byznys nebo jsou to relokovaní manažeři korporátních firem. Zatímco po vstupu České republiky do EU v roce 2004 u nás cizinci-zaměstnanci (a živnostníci) tvořili přibližně 4 %, v roce 2015 už byl jejich podíl 8,1 % z celkového počtu jedinců zaměstnaných v Česku. Informace z Ministerstva práce a sociálních věcí přitom prozrazují, že většinově se jedná o občany EU a a z hlediska pohlaví převažují muži.

Hojný příliv cizinců má na svědomí také zvyšující se počet mezinárodních sňatků. V letech 2014 a 2015 své ano řeklo muži-cizinci více než 3 tisíce českých žen. Svazků muže-Čecha a ženy-expatky bylo v obou letech asi o polovinu méně.

Žena provdaná za cizince už v Česku dloudobě není výjimkou.

Všechna tato čísla potvrzují, že Česko je pro klienty ze zahraničí oblíbenou zemí, v níž se usazují, nacházejí své životní partnery, uzavírají sňatky a zakládají rodiny. A tito individuálové, páry i rodiny potřebují někde bydlet. Nebraňte se proto pronajmout svůj byt cizinci – jak jste si právě přečetli, poptávka pořád roste a dosavadní vývoj nasvědčuje tomu, že bude i nadále.

Jestliže jste se už rozhodli otevřít dveře expatům, my ve Foreigners se na základě našich dlouholetých zkušeností o pronájem Vašeho bytu rádi postaráme.

Mezitím, si můžete přečíst naše tipy, jak vybavit byt k pronájmu a jak udělat ty správné fotografie. A až ve své blízkosti zase uslyšíte angličtinu nebo jiný cizí jazyk, nedivte se, statistiky mluví za vše!

Autor článku:

Lucie Pátková